Cht繁體中文

100% 純天然按摩油

真正天然的按摩油, 零化學成份, 零防腐劑. 由專業澳洲芳療師調配, 全成份只採用天然精油和天然植物油. 這按摩油非常溫和, 有非常好的滑動質感, 能迅速被皮膚吸收, 而且能滋潤和補濕皮膚, 達到自然放鬆和美容功效. 這天然香味能讓您有鎮定和平靜, 促進身心健康. 用於水中作為滋潤浴油, 可幫助改善乾燥及敏感皮膚.



Product Code MB0016 ..
Product Code MB0016 .....

Product Code MB0017 ..
Product Code MB0017 .....

有機天然成份. 由專業澳洲香薰治療師配製..
有機天然成份. 由專業澳洲香薰治療師配製.....

Product Code MB0015 ..
Product Code MB0015 .....

Product Code MB0007 ..
Product Code MB0007 .....

Product Code MB0003 ..
Product Code MB0003 .....

Product Code MB0002 ..
Product Code MB0002 .....

Product Code MB0005 ..
Product Code MB0005 .....

Product Code MB0001 ..
Product Code MB0001 .....

Product Code MB0004 ..
Product Code MB0004 .....

Product Code MB0012 ..
Product Code MB0012 .....

Product Code MB0009 ..
Product Code MB0009 .....

Product Code MB0006 ..
Product Code MB0006 .....

Product Code MB0013 ..
Product Code MB0013 .....

顯示 1 - 14 / 14 (共計 1 頁)